Godkjenninger


Post- og teletilsynet
  • Autorisert teleinstallatør - TIA

Det Norske Veritas
  • Brannforebyggende el-kontroll i boliger.

DSB
  • Godkjent faglig bedrift innen prosjektering, utførelse og vedlikehold av el-anlegg.